Bina Yıkımı Hafriyat

Bina Yıkımı Hafriyat

Bina Yıkımı; hasarlı, deforme, eski ya da âtıl durumdaki yapı veya çok sayıda yapının bulunduğu alanın yeni bir proje ile çok daha verimli şekilde değerlendirilmesi, depreme karşı gerekli standartların tesisi, kullanım amacının değiştirilmesi, kentsel dönüşüme yönelik modernleştirme gibi gereksinimlerle birlikte açığa çıkar. Donatıları korozyana uğramış, taşıma özelliğini kaybetmiş, düşük beton kalitesine sahip, zayıf, hasarlı, izinsiz ve kaçak binaların yıkımı da son yıllarda artan gereksinimler arasında. Nuya İnşaat, sahip olduğu teknoloji, disiplin, deneyimli ekip ve tecrübesi ile hangi büyüklükte olursa olsun bina yıkım alanında Türkiye’nin lider markasıdır.

Kaliteye dair yüksek beklentilere yanıt veren Nuya İnşaat, projelerini boyut fark etmeksizin gerçekleştirirken profesyonel iş gücü, yüksek teknolojiye sahip her ölçekteki araç ve makineleri ile sürprizlere asla yer bırakmaz.

Özellikle metropollerdeki kaçak/hatalı yapılar ve yıkım gerektirebilen diğer unsurlar, binaların bitişik şekilde sıralandığı son derece dar sokaklar nedeniyle çok daha kontrollü bir iş akışı ve bilgi birikimini zorunlu kılar. Bu noktadaki deneyim ve profesyonellik, Nuya İnşaat’ın iş kültürüne tezahür etmiş temel özelliklerden biridir.

Hafriyat; Hafriyat yani kazı imalatlarına başlamadan önce hafriyat ruhsatı, sigorta işlemleri, hafriyat döküm izin belgesi vs. gibi (ilgili kurumlardan, belediyelerden istenilen evraklar hazırlanarak alınır) gerekli işlemler yapılır ve izinler alınır.

Kazıya başlamadan önce dikkat edilmesi gereken bir husus ise projenin gerçekleştirileceği alan içerisinde bulunan mevcut temiz su, pis su, telekom, doğalgaz vs. gibi hatların planlarını, ilgili kurum veya belediyelerden alarak, kazı esnasında bu hatlara zarar verilmemesi için o bölgelerde kazı yapılırken dikkat edilmesi, gerekirse mevcut şebeke hatlarının yerlerinin özenle belirlenip işaretlenmesi ve her türlü önlemlerin alınması gerekir.

Gerekli görülen yerlerde, örneğin doğal gaz hattının geçtiği bir bölgede kazı yapılacaksa ilgili kuruma bilgilendirme yapılması, gereken önlemlerin alınması ve hatta olası tehlikelere karşı ilgili kurumlardan ekiplerin kazı esnasında bölgede bulunması gerekebilir.

Kazı işlerine başlanmadan önce gereken her türlü önlemler alınmalı, yakınındaki yapılara zarar vermemek için gerekli hesaplar ve yöntemler belirlenmelidir. Bu gibi teknik detaylar ile ilgili her ayrıntıyı ve her kazı yöntemini, çeşidini vs. değinemeyeceğimiz için bunlarla ilgili daha geniş, ayrıntılı kaynaklar yazımızın sonunda mevcuttur.

Bina Yıkımı Videolar

1 Videos
Hemen ara
×